Inlog leden

MKB Infra is lid van

aannemersfederatie logo

AFNL/MKB INFRA: Doorzetten op gelijk speelveld bij Aanbestedingswet

AFNL en MKB INFRA zijn verheugd over de Kamerbrede inzet om het mkb-aandeel bij aanbesteden verder te vergroten en daartoe een aantal belemmeringen in de uitvoering en  toepassing van de Aanbestedingswet weg te nemen. Het enige dat MKB INFRA en AFNL nastreven is dat er een gelijk speelveld is voor alle bedrijven bij aanbestedingsprocessen. Er valt te twisten of tendervergoedingen wel of niet relevant of wenselijk zijn; feit is dat de kosten van inschrijven de pan uit rijzen en dat er een trend is dat degene met de mooiste brochure of presentatie veelal de gelukkige winnaar is en er niet wordt gekeken naar kwaliteit. Dat kun je bagatelliseren, maar helaas is dit de praktijk.

Dit stellen AFNL en MKB INFRA naar aanleiding van de behandeling van de Aanbestedingswet in de Tweede Kamer op 9 maart jl.

Minister geeft mkb klap in het gezicht
Ook het feit dat het clusteren weer hand over hand toeneemt, ervaren ondernemers als een groeiend probleem. Dit zuigen AFNL en MKB INFRA niet uit de duim, maar blijkt uit onderzoeken die recent zijn uitgevoerd door te goeder naam en faam bekend staande bureaus. Ook andere punten zijn meermaals in de Tweede Kamer over tafel gegaan.

AFNL en MKB INFRA hebben de beantwoording  van en reactie op de door de Kamerleden ingediende moties door de minister, ervaren als een klap in het gezicht van het midden- en kleinbedrijf. De arrogantie die uit zijn beantwoording sprak, ervaren MKB INFRA en AFNL als neerbuigend en beledigend.  AFNL en MKB INFRA hopen van ganser harte dat alle initiatieven van de diverse Tweede Kamerfracties om het mkb een steuntje in de rug te geven volgende week bij de stemmingen volle ondersteuning krijgen.

 

10 maart 2016

MKB INFRA Verzekeringsdienst

 logo arbocatalogi

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden.