Inlog leden

MKB Infra is lid van

aannemersfederatie logo

MKB INFRA mede ondertekenaar Green Deal ‘het nieuwe draaien’

Een groot aantal organisaties in de GWW en Infra, waaronder MKB INFRA, hebben hun handtekening onder de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ gezet. Met deze Green Deal spreken deze organisaties af om voor de komende 4 jaar de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof te reduceren. Dit doen zij door brandstofbesparend werken met mobiele werktuigen te stimuleren. Onder de betrokken partijen zijn bouwbedrijven, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, lokale overheden en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. Met de Green Deal verklaren deelnemende partijen zich in te zetten om de milieubelasting door het uitvoeren van werk in de GWW sector te verminderen. Dat kan zijn door daadwerkelijk zuiniger te werken zoals met het Nieuwe Draaien, maar ook door daar bij het verstrekken van de opdracht aandacht aan te besteden en milieuvriendelijk werken te belonen.

groepsfoto
Het Nieuwe Draaien

Deze Green Deal is onder meer een efficiënte werkstijl op grondverzetmachines, te vergelijken met Het Nieuwe Rijden voor auto’s en vrachtwagens. Het Nieuwe Draaien kan de CO2-uitstoot gemiddeld met 10% verminderen, afhankelijk van de specifieke situatie per bedrijf. Rijkswaterstaat heeft aangegeven te bekijken hoe het aanbestedingsproces zo te kunnen veranderen dat via de EMVI-inschrijvingscriteria Het Nieuwe Draaien kan worden beloond. En ook de mogelijkheid te onderzoeken om milieuvriendelijke investeringen te belonen. De deelnemende partijen roepen bouwbedrijven, materieelleveranciers en opdrachtgevers op, om zich aan te sluiten bij de Green Deal en te profiteren van de kennis die binnen het netwerk aanwezig is. Zo kunnen er trainingen worden gevolgd voor de werkstijl van het Nieuwe Draaien en zijn er verschillende werkgroepen voor het meten en monitoren van brandstofgebruik, duurzame inkoop, educatie, alternatieve schone brandstoffen en communicatie. Meer informatie op www.hetnieuwedraaien.nl.

26 mei 2016

MKB INFRA Verzekeringsdienst

 logo arbocatalogi

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden.