Inlog leden

MKB Infra is lid van

aannemersfederatie logo

Klik op een artikeltitel voor de gehele tekst

Filter
 • MKB INFRA: Aanbesteden; het móet beter!

  Een echte doorbraak ten faveure van het mkb heeft de nieuwe Aanbestedingswet nog steeds niet kunnen bewerkstelligen. Rijkswaterstaat doet het in de ogen van opdrachtnemers beter en gemeenten slechter. Het onderhands aanbesteden groeit, het onnodig clusteren neemt weer toe, EMVI blijkt niet zaligmakend en de offertekosten bij EMVI rijzen de pan uit. Dit blijkt uit het onderzoek naar de effecten van de nieuwe Aanbestedingswet, dat USP

  ...
 • MKB INFRA en Waterschappen zoeken dialoog met elkaar

  MKB INFRA presenteert vandaag tijdens de ledenvergadering haar reactie op de Marktvisie van de Waterschappen. Kleine en middelgrote infrabedrijven willen graag met opdrachtgevers, zoals de waterschappen meedenken over innovaties. Voorwaarde is wel dat vernieuwende oplossingen voor watertechnische problemen lonend zijn. Helaas scoort de laagste prijs nog iets te vaak bij aanbestedingen, maar MKB INFRA is van harte bereid mee te denken in de

  ...
 • MKB INFRA: evaluatie Aanbestedingswet geen reden tot acute wetswijziging, wel zorgelijk dat mkb-aandeel aanbestedingen niet stijgt

  Op basis van de eerste evaluatie van de Aanbestedingswet door het ministerie van Economische Zaken, ziet MKB INFRA geen reden acuut de Aanbestedingswet te wijzigen. Het verontrust MKB INFRA echter wel dat de nieuwe Aanbestedingswet, die uitgaat van een gelijk speelveld, nog niet heeft geleid tot een groter aandeel aanbestedingen door het mkb. Hieraan zal zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers hard moeten worden gewerkt.

 • Ondernemers en gemeente Den Haag leren met elkaar efficiënter werken

  “Opmerkelijke gedachtenwisselingen” zo typeerde Jack Amesz, directeur van het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag, de vierde editie van ‘De Markt dat zijn we Samen’, dit keer met name over EMVI. De gemeente Den Haag organiseerde op 30 juni deze leer-bijeenkomst samen met MKB INFRA en Bouwend Nederland. Infra-ondernemers en gemeentelijke vertegenwoordigers discussieerden in kleine groepjes over hoe inkoop en

  ...
 • MKB INFRA: omzeilen betalingstermijnen moet afgelopen zijn

  MKB INFRA ondernemers hebben te maken met ontsporingen in het betalingsgedrag waarbij termijnen van 90 tot 120 dagen geen uitzondering zijn. En veelal bereiken dit soort mededelingen mkb-aannemers per ultimatum, zonder dat sprake is van overleg, laat staan overeenstemming.  Ook wordt daarbij soms een even creatief als verwerpelijk arsenaal aan argumenten gehanteerd om onder wettelijke betalingstermijnen uit te komen. Op de laatste dag

  ...

MKB INFRA Verzekeringsdienst

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden.