Lid? Dan vindt u alle publicaties in het besloten deel voor leden. Log nu in.

2011

 • pdf Brochure Werk mee aan duurzaam GWW, november 2011
 • Uitleg Arbo & Milieuwetgeving, mei 2011
  Bedrijven krijgen in toenemende mate te maken met wijzigingen in de wetgeving van Arbo en Milieu, maar ook met eisen van opdrachtgevers. In de markt worden er heden ten dage zoveel eisen (certificaten) gesteld, dat het lastig is voor bedrijven om een hierin goede structuur te krijgen. MKB Infra heeft afspraken met (AKA van Anen Kwaliteit en Arbo Advisering) om hun leden voor te lichten c.q. te begeleiden bij dit soort zaken. AKA kan u bij alle beschreven onderwerpen adviseren c.q. begeleiden. Wij willen in de ledenvergadering peilen in hoeverre er behoefte is aan voorlichting/begeleiding met betrekking tot de beschreven onderwerpen.
  pdf Uitleg wetgeving Arbo & Milieu  is als voorbeeld geschreven, het bevat een korte uitleg van de wetgeving en alle zaken waarmee wij geconfronteerd worden.

2010

2009

 • Presentatie Grondroerdersregeling, 23 september 2009
 • Brief aan het College van B&W van de Limburgse Gemeenten inzake een brief van Ondernemend Limburg, 26 mei 2009. » pdf Download de brief
 • Brief aan EZ in zake een inleiding van mr. drs. J.J.F. Versluijs tijdens de ALV van 27 mei a.s., 13 mei 2009» pdf Download de brief
 • Brief aan de Provincie Zuid Holland inzake aanbesteding bestek 6 van 2009, 8 mei 2009. » Download de brief (alleen voor leden, log in voor toegang)
 • Brief aan de Regieraad Bouw inzake de Leidraad Aanbestedingen, 15 april 2009. » Download de brief (alleen voor leden, log in voor toegang)
 • Brief aan EZ inzake een voorstel tot certificering van integriteit, 19 maart 2009. » Download de brief (alleen voor leden, log in voor toegang)
 • Workshop VCA en verontreinigde Grond, 4 maart 2009
 • Op 4 maart jl. vond de workshop 'VCA en verontreinigde grond' plaats. U kunt hier de presentaties downloaden die op deze dag gegeven zijn.
 • Toolbox Last Minute Risico-Analyse (alleen voor leden, log in voor toegang)
 • PowerPoint presentatie ISO 2008 (alleen voor leden, log in voor toegang)
 • PowerPoint presentatie Publicatie 123 Crow (alleen voor leden, log in voor toegang)
 • Nieuwe VCA (alleen voor leden, log in voor toegang)
 • Verdiepingsbijeenkomst over Life Cycle Denken en Integraal Ontwerpen, 2 februari 2009.
  Van der Waal & Partners (Ingenieursbureau) en Twynstra Gudde (Adviseurs en Managers) hebben een presentatie gegeven over de betreffende onderwerpen. Tevens hebben de aanwezige MKB-INFRA-leden in een workshop een aantal kansen en bedreigingen ingebracht. Lees verder (alleen voor leden, log in voor toegang)

2008

 • Nieuwe aanbestedingswet in het nieuws, oktober 2008
  In het blad Forum van oktober 2009 stond een interview met minister Van der Hoeven over de nieuwe aanbestedingswet. U kunt het artikel ' pdf Nu is er tenminste een half ei ' nu downloaden.
 • 21 januari 2008: Brief aan EZ betreffende consultatiedocument - opvattingen over de beleidsvoornemens, zoals vastgelegd in Consultatiedocument “voorstel voor de inhoud van de uitwerking van het wetsvoorstel aanbestedingswet”. » Download(alleen voor leden, log in voor toegang)

2007

 • Brief aan Mr. Wientjes (VNO- NCW) inzake lidmaatschap, 20 december 2007. » Download de brief (alleen voor leden, log in voor toegang)
 • Brief van EZ aan MKB Infra - Consultatie voorgenomen beleid uitvoeringsregelgeving Aanbestedingswet, 29 november 2007. » Download de brief (alleen voor leden, log in voor toegang)
 • Brief en bijlage aan Rijkswaterstaat- Uitwerking gesprek tussen MKB Infra en Rijkswaterstaat, 11 oktober 2007.
  » Download brief of de Brief RWS 2007 bijlage (alleen voor leden, log in voor toegang)

 

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

Nieuweweg 226
3905 LT Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05