De Commissie Aanbestedingen adviseert het bestuur op strategische, beleidsmatige en uitvoeringszaken aangaande het aanbestedingsdossier. Daarbij valt te denken aan:

 • Standpuntbepaling op het gebied van een werkbare aanbestedingsregelgeving;
 • Inventarisatie knelpunten, beperkingen en/of best cases uit de aanbestedingspraktijk (aanbesteden en gunnen) ter ondersteuning van bewijsvoering in geschillen en onderbouwing van standpunten;
 • Het aandragen van oplossingen voor gesignaleerde knelpunten;
 • Vertegenwoordiging (ad hoc) in commissies, werkgroepen en op bijeenkomsten op het gebied van aanbestedingen.

De Commissie Aanbestedingen bestaat uit: 

 • Michael van den Berkt (Wallaard)

 • mr. Meriam de Koning-van Rutte (extern adviseur)

 • Jan-Willem Meerkerk, voorzitter (bestuurslid/De Kuiper) 
 • Johan Middelkamp (Sallandse Wegenbouw)

 • Michiel Hoeke (Van Wijk Nieuwegein)

 • Pieter Boelhouwer (bestuurslid/co√∂rdinator)

 • Andr√© de Ruijter (Eijkelboom B.V.)

 • Remco Engelen (Remmits GWW)

 • Rick Blok (Baggerbedrijf De Boer)


Andere commissies binnen MKB INFRA:

 

Jan-Willem Meerkerk

Bestuurslid MKB INFRA

Voorzitter Commissie Aanbestedingen
Jan-Willem Meerkerk

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05