De Commissie Aanbestedingen adviseert het bestuur op strategische, beleidsmatige en uitvoeringszaken aangaande het aanbestedingsdossier. Daarbij valt te denken aan:

 • Standpuntbepaling op het gebied van een werkbare aanbestedingsregelgeving;
 • Inventarisatie knelpunten, beperkingen en/of best cases uit de aanbestedingspraktijk (aanbesteden en gunnen) ter ondersteuning van bewijsvoering in geschillen en onderbouwing van standpunten;
 • Het aandragen van oplossingen voor gesignaleerde knelpunten;
 • Vertegenwoordiging (ad hoc) in commissies, werkgroepen en op bijeenkomsten op het gebied van aanbestedingen.

De Commissie Aanbestedingen bestaat uit: 

 • M. (Michael) van den Berkt (Wallaard)

 • mr. M. (Meriam) de Koning-van Rutte (extern adviseur)

 • J. (Johan) Middelkamp (Sallandse Wegenbouw)

 • H. (Henny) Peek (Peek)

 • P.E.J. (Pieter) Boelhouwer, voorzitter a.i. (bestuurslid/co√∂rdinator)

 • P. (Pieter) Albers (Baggerbedrijf De Boer)

 • R. (Remco) Engelen (Remmits GWW)

 • F. (Felix) Kok (bestuurslid / Gebr. Beentjes)


Andere commissies binnen MKB INFRA:

 

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

Nieuweweg 226
3905 LT Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05