Lid worden van MKB INFRA

Leden van MKB INFRA zijn bedrijven die werkzaam zijn in de grond-, water- en wegenbouw, waaronder, resp. met inbegrip van:

  • grondwerken
  • waterbouwkundige werken
  • wegenbouwkundige werken
  • bronbemalingen
  • geleidings- en markeerwerken
  • kunstwerken
  • cultuurtechnische werken

Geassocieerde en bijzondere leden

Geassocieerd lid van de vereniging kunnen zijn (rechts)personen die bedrijfsmatig activiteiten ontplooien die nauw aan de bedrijfstak aannemingsbedrijven in de GWW-sector zijn gelieerd en veelal als samenwerkingspartner een complementaire rol vervullen in het bouwproces, zoals ontwerp- en ingenieursbureaus.

Bijzonder lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen die bedrijfsmatig activiteiten ontplooien die vanuit de bedrijfskolom passen in en binding hebben met de activiteiten van de bedrijfstak aannemingsbedrijven in de GWW-sector, zoals toeleveranciers van materialen en financieel en logistiek dienstverlenende bedrijven.

Lid worden van MKB INFRA is heel eenvoudig:

 

Meld u aan met het online inschrijfformulier hieronder of download de pdf met het  aanvraagformulier lidmaatschap of het  aanvraagformulier geassocieerd lidmaatschap en stuur het ingevulde formulier op naar ons secretariaat


Contributie

Om de belangen van MKB INFRA ondernemers goed te kunnen behartigen is een financiële bijdrage van de leden onontbeerlijk. In het eerste jaar van het lidmaatschap betalen nieuwe leden alleen het inschrijfgeld van € 650,- exclusief BTW en de basiscontributie van € 650,- exclusief BTW.

In het daaropvolgende jaar wordt gestart met de contributieregeling die bestaat uit € 650,- basiscontributie vermeerderd met een bedrag, afhankelijk van de bedrijfsomzet.

Minimum Requirements — Characters: 4

Bedrijfsgegevens

(optioneel)
M / V?
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
M / V?
(optioneel)
Certificaten
(optioneel)

Maximum upload grootte: 20,00 MB
Ondergetekende verklaart bij deze aanvraag voor het lidmaatschap van de Vereniging Van Infrabedrijven MKB INFRA, kennis genomen te hebben van haar statutaire doelstellingen, deze te ondersteunen en te bevorderen.
Ik ben akkoord om periodiek een newsletter van MKB INFRA te ontvangen
Annuleren

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05