Welkom bij MKB INFRA

MKB INFRA is dé vereniging van mkb-bedrijven in de infrasector. Opgericht door ondernemers voor ondernemers. MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond-, water- en wegenbouw in de ruimste zin van het woord. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven (aannemers, ingenieursbureaus en leveranciers) die niet beursgenoteerd zijn.

Lees meer

Mijn Omgeving

Login of registreer voor meer handige functies en documenten voor MKB INFRA bedrijven:
 

 

Laatste Nieuws

  • Feb 03, 2021 09.42 AM

    Vorige maand deelden we dat Rijkswaterstaat op zoek is naar landelijke en lokale partijen die samen willen werken aan toekomstbestendig onderhoud van de Nederlandse uiterwaarden. Ook kleinere bedrijven of start-ups, die vaak goede ideeën hebben, ...

  • Feb 03, 2021 09.38 AM

    In een jaar waar veel in het teken stond van wat niet kon, heeft MKB INFRA juist gekeken wat allemaal wel kan. Niet bij de pakken neerzitten vanwege de stikstofcrisis, de PFASperikelen of de door corona haperende voorbereidingsmachinerie. Blik naa...

  • Jan 28, 2021 04.37 PM

    Op 27 januari jl. was er een Webinar over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die op 1 januari 2022 samen met de Omgevingswet wordt ingevoerd.Dat heeft gevolgen voor onder andere het bouwtoezicht en voor de aansprakelijkheid van alle (o...

Meer Nieuws

Agenda

Er zijn geen komende evenementen
Uniforme
transparantie aanbestedings-procedures; tegengaan clusteren
MKB INFRA convenanten zorgen voor betere samenwerking
Duurzame inzetbaarheid Vernieuwing cao Instroom-campagne

Focusonderwerpen van MKB INFRA

Nov 25, 2020 by. MKBINFRA

Vanaf heden is de Handreiking Tool voor bepaling gunningscriteria (v/h ‘De EMVI-tool’) beschikbaar. Deze handreiking is tot stand gekomen in na...

Feb 06, 2020 by. MKB INFRA

Hervorming van de huidige betalingsregeling in de infra. Een werkgroep van de commissie aanbestedingen van MKB INFRA heeft de pilots met een dri...

Feb 07, 2018 by. MKB INFRA

In de sectoren gww en groen wordt veel aanbesteed. Niet alleen de complexe aanbestedingswet- en regelgeving, maar ook het gebruik van branchespecif...

Dec 07, 2017 by. Secretariaat MKB INFRA

Wat is C5P? Graafketen Nederland Crow 500-Proof. Er wordt wat afgegraven in Nederland. Regelmatig gaat het daarbij mis, met als gevolg: schade aan...

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

Nieuweweg 226
3905 LT Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05