Welkom bij MKB INFRA

MKB INFRA is dé vereniging van mkb-bedrijven in de infrasector. Opgericht door ondernemers voor ondernemers. MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond-, water- en wegenbouw in de ruimste zin van het woord. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven (aannemers, ingenieursbureaus en leveranciers) die niet beursgenoteerd zijn.

Lees meer

Laatste Nieuws

  • Aug 21, 2019 12.34 PM

    Door de energietransitie gaat de Nederlandse bodem flink op de schop. Dit betekent dat er de komende jaren flink meer gegraven gaat worden. Vanuit het Kabel en Leiding Overleg (KLO) waar MKB INFRA aan deelneemt, zet zich samen met de graafket...

  • Aug 21, 2019 10.57 AM

    Al jaren lobbyt MKB INFRA voor een betere rechtsbescherming bij aanbestedingen. Beetje bij beetje is er met name door ons aandringen in wet- en regelgeving meer aandacht gekomen voor het gelijke speelveld voor groot, midden en klein. Maar als die ...

  • Jun 12, 2019 04.03 PM

    MKB INFRA is sinds begin 2017 één van de 25 samenwerkingspartners in de Mobiliteitsalliantie, die hun inspanningen hebben gebundeld om te trachten met een integraal Deltaplan Nederland de komende 10 jaren en daarna mobiel te houden. In het plan ...

Meer Nieuws
Uniforme
transparantie aanbestedings-procedures; tegengaan clusteren
MKB INFRA convenanten zorgen voor betere samenwerking
Duurzame inzetbaarheid Vernieuwing cao Instroom-campagne

Focusonderwerpen van MKB INFRA

Feb 07, 2018 by. MKB INFRA

In de sectoren gww en groen wordt veel aanbesteed. Niet alleen de complexe aanbestedingswet- en regelgeving, maar ook het gebruik van branchespecif...

Dec 07, 2017 by. Secretariaat MKB INFRA

Er wordt wat afgegraven in Nederland. Regelmatig gaat het daarbij mis, met als gevolg: schade aan ondergrondse kabels en leidingen waardoor de cont...

Sep 29, 2017 by. MKB INFRA

Opdrachtgever Horst aan de Maas geeft goede voorbeeld Een voordeel aan rente, forse vermindering van kredieten bij banken, een afname van het bala...

Jan 16, 2017 by. MKB INFRA

Tijdens de Infratech in  Rotterdam hebben een groot aantal organisaties in de bouw en infrasector, waaronder AFNL en MKB INFRA met opdrachtgev...

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

Nieuweweg 226
3905 LT Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05