Login

hervorming betaling mkb infra

Hervorming van de huidige betalingsregeling in de infra.

Een werkgroep van de commissie aanbestedingen van MKB INFRA heeft de pilots met een drietal gemeenten en de betalingsregeling weergegeven in een heldere brochure. Deze treft u hierbij aan.

Duidelijk wordt de aanleiding geschetst: Al in 2015 heeft MKB INFRA het manifest ‘Omwenteling betalingsgedrag, noodzaak’ uitgebracht. Dit betreft een stevige aanzet voor een kanteling in het denken over het betalingsverkeer bij Infra-projecten. De bestaande betalingsregels in de bouw zijn niet meer van deze tijd. De eindeloze voorfinanciering beperkt de slagkracht van het mkb en frustreert de hele keten. MKB INFRA introduceert nu een alternatieve betalingsregeling en roept opdrachtgevers op zich te melden voor een pilot.  

In de brochure wordt er o.a. op gewezen dat de alternatieve regeling de voorfinanciering aanpakt waarbij de betaling het werk volgt. Facturering vindt al bij start werk plaats en volgt de voortgang van de werkzaamheden. Betaling is binnen zodra (het desbetreffende deel van) het werk gereed is. Er wordt van uitgegaan dat vervolgens ook in de keten binnen een week wordt doorbetaald aan onderaannemers.

De pilots in de gemeenten Horst a.d. Maas, Enschede en Houten zijn succesvol afgerond. met klinkende resultaten als: reductie voorfinanciering van maar liefst 85%; afname balanstotaal met ca 25%, snelle doorbetaling in de keten; rentevoordeel; weggenomen urgentie vragen bankgarantie etc. MKB INFRA zal op basis van de positieve ervaringen proberen deze regeling verder te verspreiden en de landelijke regelgeving hierop de laten aanpassen.

De flyer kunt u hier vinden  pdf Hervorming betalingsregeling in de infra.pdf (407 KB)

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05