Login

Mark Raming en Niels Menijn van de Vereniging Bouwmediators gaven op vrijdag 13 april tijdens de excursie georganiseerd door Jong MKB INFRA bij Theo Pouw in Utrecht een presentatie over het oplossen van bouwgeschillen door Bouwmediation.

Bouwgeschillen oplossen middels Bouwmediation

Presentatie Vereniging Bouwmediators Nederland voor MKB INFRA
(Mark Raming en Niels Menijn)

Vrijdag, 13 april 2018

In de bouw loopt het geregeld anders dan verwacht. Soms escaleert het zodanig, dat geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moeten worden beslecht door een rechter, arbiter of onafhankelijke deskundige. Hieruit volgt een bindende uitspraak. Dit heet “bovenpartijdige geschiloplossing”.

Bouwmediation valt in de categorie “tussenpartijdige geschiloplossing”. Een onafhankelijk derde persoon begeleidt partijen naar een oplossing van hun geschil. Partijen hebben veel invloed op de uitkomst en het besluit hierover wordt gezamenlijk door partijen genomen.

Maaien snelweg mkbinfraBelangrijke voorwaarden om een bouwmediation traject in te gaan, is dat partijen het een kans willen geven er gezamenlijk uit te komen, en dat zij beiden zijn gemandateerd om te onderhandelen en te besluiten. Aan de mediationtafel wordt naast de standpunten vooral aandacht besteed aan ieders belangen, zoals kosten, imago of lange termijn relatie. De oplossing dient in deze belangen te voorzien.

Voor opdrachtnemers is het soms lastig om met opdrachtgevers in gesprek te gaan. Ze vrezen gezichtsverlies  of uitsluiting voor toekomstig werk. Een bouwmediator is er juist voor om ook deze belangen op tafel te brengen en beide partijen op redelijkheid aan te spreken. De bouwmediator is onpartijdig en heeft geen belang bij welke oplossing dan ook. Het zal niet altijd mogelijk zijn voor elk geschilpunt een gezamenlijke oplossing overeen te komen. Voor die gevallen kan bijvoorbeeld een technisch onafhankelijke deskundige worden ingezet.

De bouwmediator kan ook optreden als bemiddelaar waarbij hij meer inhoudelijk is betrokken bij de uitwerking van de oplossing. Het besluit ligt ook hier bij de partijen. Daarnaast kan bouwmediation ook ondersteunen in de samenwerking. Denk hierbij aan het begeleiden van contractprocessen als onafhankelijk voorzitter of het uitvoeren van een onafhankelijke audit om contractuele interpretaties inzichtelijk maken.

Voor het mkb is bouwmedation een economisch interessant middel om vastgelopen situaties te voorkomen of snel aan te pakken en verdere schade te voorkomen. Zeker bij bouwprojecten met kleine omvang is het inzetten van langdurige rechtspraakprocedures kostbaar. Ervaring leert dat snel oplossen van bouwgeschillen positief effect heeft op de samenwerking.

Mark Raming en Niels Menijn zijn beiden zelfstandig contractmanager en bouwmediator.

De presentatie kan document hier worden gedownload. (6.51 MB)

www.bouwmediators.nl

De Vereniging Bouwmediators heeft tot doel het bevorderen van bouwmediation en bemiddeling als alternatief voor rechtspraak en arbitrage.  Leden werken in het kennisdomein van de bouw-, infra- en vastgoedsector.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

Nieuweweg 226
3905 LT Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05