Login

marktdag utrecht 2018

Het begint een traditie te worden: de Marktdag in de provincie Utrecht, waar jaarlijks zo’n 200 deelnemers uit de bouwkolom elkaar ontmoeten om te netwerken en met elkaar in gesprek te gaan over actuele bouw gerelateerde thema’s en over vormen van samenwerken tussen markt en overheid. Bent u benieuwd naar de gevolgen van klimaatveranderingen in de samenleving en de gebouwde omgeving? Zijn er naast bedreigingen juist ook kansen? Laat u dan inspireren op het hoofdkantoor van AFAS in Leusden waar een bijzonder programma in de steigers staat.

Klimaat in concurrentie? 7 november 2018 AFAS in Leusden

Meld u aan en reserveer 7 november in uw agenda wanneer u in contact wilt komen met opdrachtgevers of juist opdrachtnemers.

Tijdens de plenaire opening gaan Diederik Samsom (voorzitter Klimaattafel gebouwde omgeving en oud PvdA-partijleider), Doekle Terpstra (voorzitter UNETO-VNI) en Karsten Klein (aanjager van het traject Beter Aanbesteden) met elkaar in gesprek over de gevolgen van klimaatveranderingen in de samenleving en de gebouwde omgeving.

Workshops

Ook dit jaar is tijdens de Marktdag een bonte mix aan sessies samengesteld met interessante, actuele onderwerpen. Denk daarbij aan onderwerpen als de actieagenda Beter Aanbesteden; klimaatadaptatie via het dak?; CO²-reductie in GWW; waterdoorlatende verhardingen, klimaatbestendig?; Circulariteit, bestuurlijke ambitie op projectniveau; verduurzamen door woningcorporaties; aan de slag met de nutsbedrijven en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor wie interessant?

De Marktdag is speciaal bedoeld voor alle partijen, die met hun activiteiten ingrijpen in de fysieke leefomgeving. We willen inspireren om samen de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaat in de openbare ruimte en in woning- en utiliteitsbouw op te pakken. 

  • Bestuurders en medewerkers van overheden, netbeheerders en woningcorporaties
  • Beheerders van de fysieke leefomgeving
  • Medewerkers betrokken bij het in de markt zetten van aanbestedingen
  • Bouw- en infrabedrijven, installateurs, architecten, advies- en ingenieursbureaus

Programma

Tijden

 

12:15 – 13:00 uur

inloop met lunch

13:00 – 13:35 uur

welkom en gesprek met Diederik Samsom, Doekle Terpstra en Karsten Klein

13:45 – 16:15 uur

keuze uit workshops, kennissessies en lezingen

Vanaf 16:15 uur

netwerkborrel

Bouwend Nederland, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland Midden, gemeente Utrecht, MKB INFRA, CUMELA Nederland, Inkoop Bureau Midden Nederland en Stadswerk hebben zich ten doel gesteld om opdrachtgevers en opdrachtnemers nader tot elkaar te brengen om wederzijds contact en kennisdeling te bevorderen.

Ondernemers- en overheidsorganisaties slaan tijdens de Marktdag in Leusden de handen ineen om het contact tussen opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen en woningcorporaties) en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren tot stand te brengen. Op diverse onderwerpen rondom aanbesteden en innovatie in de bouw is dit contact niet alleen gewenst maar broodnodig. Belangrijk daarbij is dat meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking en daarmee tot een hogere klantwaarde en een goed rendement. Daarom wordt op 7 november 2018 de Marktdag Ondernemend Samen Werken in Provincie Utrecht in Leusden georganiseerd.

Marktdag

Alle opdrachtgevers (gemeenten, provincie, waterschappen en woningcorporaties) en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren in de provincie Utrecht zijn van harte welkom op deze Marktdag. Kijk hier voor meer informatie over de Marktdag.

Locatie

AFAS, Philipsstraat 9, 3933 LC Leusden (route en parkeren)

31 oktober 2018

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

Nieuweweg 226
3905 LT Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05