Login

In 2006 werd MKB INFRA opgericht om de specifieke belangen van familiebedrijven in de GWW-sector te behartigen. Nu ruim vijftien jaar later was het tijd om het eerste feestje in het bestaan van de vereniging te vieren en dat was een groot succes. Lees hier het nieuwsbericht.

Sinds 2006 werkt MKB INFRA aan een gelijkwaardige positie van het mkb op de markt van GWW-werken. Bestuursleden en enthousiaste ondernemers in de diverse commissies hebben in 15 jaar veel bereikt en MKB INFRA is uitgegroeid tot een gerespecteerde gesprekspartner voor overheden bij beleidsvorming en voor collega-organisaties als het gaat om initiatieven en innovaties. Veel hard en serieus werk is verricht, maar voor het echte MKB INFRA-gevoel miste er nog iets, vond met name het bestuur van Jong MKB INFRA. Zij hebben toen van het landelijk bestuur de vrije hand gekregen om het allereerste feestje in het bestaan van MKB INFRA te vieren. Op 17 juni 2022 kwam een grote groep leden met hun partners naar Rotterdam voor een dag vol met interessante excursies met aansluitende feestavond. Dat de formule werkte bleek al in de bus naar de eerste excursie waar nieuwe kennismakingen leidden tot boeiende gesprekken, soms zelfs uitmondend in de intentie om elkaar op te zoeken voor toekomstige samenwerking op projectniveau. En eigenlijk ging dat de hele dag zo door, wat voor velen aanleiding was om het bestuur te verzoeken vaker informele bijeenkomsten te organiseren. De markt vraagt meer en meer om samenwerking in de keten en samenwerking van disciplines, maar die samenwerking kan alleen gevonden worden als je elkaar kent en daar was deze dag dus bij uitstek geschikt voor. Het 15-jarig bestaan werd verder uitbundig gevierd, zonder al te veel formele activiteiten of toespraken, maar vooral met veel gezelligheid en vertier aan boord van het stoomschip Rotterdam. Iedereen vond het jammer dat er in de kleine uurtjes een eind aan deze onvergetelijke dag kwam. Het Bestuur en de aanwezigen danken hiermee nogmaals het organisatiecomité, bestaande uit Erik van der Stoel, Frans Beentjes, Joris van der Meer en Dennis Evenhuis, bijgestaan door Koela Chatsoudis van het secretariaat.

More Joomla Extensions

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05