Login

Foto Henk de KoningOp 13 september bereikte ons het droeve bericht dat mr. Henk de Koning is overleden. Henk was al een tijdje ziek, maar werkte dapper door, want hij was bijzonder plichtsgetrouw en hij wilde zijn plichten niet verzaken. Anderhalve week geleden verzorgde hij nog de stukken voor onze bestuursvergadering van 8 september.

Henk was sinds een kleine 5 jaar de steun en toeverlaat van het Bestuur van MKB INFRA. In die vijf jaar heeft hij geen vergadering overgeslagen. Vanuit die bevlogenheid is hij ook het secretariaat van het Adviescentrum Aanbestedingen Grond Wegen en Groen (ACA GWG) en de Verenigingen Kabel en Leidingen Overleg (het KLO) gaan voeren. Voordien was hij Algemeen Secretaris van de NVAF, de branchevereniging voor funderingswerken. Hij begon zijn carrière als secretaris bij de Vereniging van Aannemers Grond-, Weg- en Waterbouw (VAGWW), inmiddels zesenveertig jaar geleden. Hij heeft zijn hele loopbaan in dienst gesteld van het mkb in de infrasector.

Tijdens zijn lange carrière heeft hij heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Gelukkig heeft hij in de meest recente editie van GWW Totaal in een interview een aantal van de hoogtepunten uit zijn carrière kunnen laten optekenen.

MKB INFRA zal het zonder hem moeten stellen. Wij zullen zijn plichtsbesef, alertheid, juridische deskundigheid, zijn vriendschap en vooral zijn droge humor niet vergeten.

MKB INFRA wenst zijn vrouw, kinderen en overige naasten veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05