Login

Veilig werken op de vluchtstrookNa het zoveelste veiligheidsincident bij werk op de vluchtstrook is een werkgroepje van gespecialiseerde aannemers (bebording, verkeersmaatregelen, onderhoud) gevormd om in overleg met Rijkswaterstaat te komen tot effectieve maatregelen om het aantal incidenten maximaal terug te dringen.

Het werkgroepje, waarvan Bart Welvaarts van ons lid De Jong Zuurmond en MKB INFRA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen deel uitmaken, is van mening dat zonder aangepaste maatregelen en richtlijnen geen werkzaamheden meer mogen worden uitgevoerd op en vanaf de vluchtstrook. Niet alleen zijn daartoe gesprekken gestart met Rijkswaterstaat, maar ook worden de leden van alle betrokken brancheorganisaties opgeroepen om in afwachting daarvan met ingang van april geen activiteiten meer te ontplooien zonder dat aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn aangevraagd en toegestaan.

Rijkswaterstaat heeft een memo opgesteld, waarin nog eens wordt onderstreept welke maatregelen er naar aanleiding van de gesprekken van de werkgroep met RWS al in december zijn ingevoerd en waaring daarnaast keurig staat aangegeven wat we samen in de komende tijd verder gaan uitwerken (klik hier voor de memo). Deze memo vindt u tevens op een nieuwe website, waar u ook vragen en antwoorden vindt alsmede verslagen van de voorlichtingsbijeenkomsten van februari jl. en een adres waar u terecht kunt met vragen: www.veiligwerkenopdevluchtstrook.nl.

Het einddoel is om uiterlijk met ingang van 2027 in alle nieuwe en op dat moment nog lopende contracten van RWS optimale veiligheidsmaatregelen te hebben geïntegreerd. Van de ontwikkelingen zullen wij regelmatig berichten, maar MKB INFRA dringt er bij alle partijen op aan om risico’s te voorkomen en vermijden en instructies, die daaraan niet voldoen, te weigeren.

Download  pdf hier de Memo 'Veilig werken op de vluchtstrook' (688 KB)

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05