Login

Er is een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van MKB INFRA aangebroken. Met uw instemming hebben verkenningen plaatsgevonden over een mogelijke fusie met Cumela Nederland. Die verkenningen zijn inmiddels op het punt dat Cumela en uw bestuur, met instemming van de Klankbordgroep van leden, de volgende stap in het proces hebben gezet:

MKB INFRA en Cumela Nederland ondertekenen intentieverklaring

MKB INFRA en Cumela Nederland hebben een intentieverklaring ondertekend om te fuseren. Vanaf 1 januari 2025 willen beide partijen gezamenlijk verder. De komende maanden gaan beide verenigingen dit voorstel verder uitwerken en het streven is het uiteindelijke fusievoorstel voor het eind van het jaar voor te leggen aan de ledenvergadering van beide verenigingen. Maar voordat aan die verdere uitwerking wordt begonnen, zal in de komende ledenvergadering van MKB INFRA uiteraard eerst om goedkeuring van de intentieverklaring en de diverse onderdelen daarvan worden gevraagd.

We  zijn trots en enthousiast op de voorgenomen samenwerking, die voortkomt uit de gedeelde visie op de toekomst van de infrabranche. Beide verenigingen erkennen het belang van schaalgrootte in een veranderende politieke en economische omgeving, en zien een sterke positionering als essentieel om de stem van hun leden te laten horen.

Zowel de leden van Cumela als die van MKB INFRA staan voor grote maatschappelijke uitdagingen en kansen. Door onze krachten te bundelen, kunnen we onze leden beter ondersteunen en hun belangen nog krachtiger behartigen. Samen staan we sterker in een steeds complexere politieke en economische omgeving, zowel nationaal als internationaal.

Wat betekent dit voor de leden?

·       Sterkere belangenbehartiging: Samen kunnen we de belangen nog effectiever vertegenwoordigen, zowel in Den Haag als in Brussel, maar ook bij de lagere overheidsopdrachtgevers, zoals gemeenten, provincies en waterschappen.

·       Uitgebreidere diensten: Leden van MKB INFRA kunnen straks ook gebruik maken van de diensten van Cumela, zoals de Ondernemerslijn, het Opleiding en Trainingscentrum, Cumela Kompas en andere adviesdiensten. Omgekeerd kunnen de Cumela-leden ook gebruik maken van de ledenservice bij MKB INFRA.

·       Behoud van identiteit: De identiteit en het gedachtengoed van MKB INFRA blijven behouden binnen een nieuwe sectie voor de infrabedrijven bij Cumela Nederland. Daar kunnen ook leden van Cumela die infrastructureel werk doen, deel van gaan uit maken.

De reacties die wij naar buiten zullen brengen deze week

Carolien van Vliet, voorzitter van Cumela Nederland, zegt hierover:
“Ik vind het positief dat MKB- Infra het initiatief heeft genomen door bij ons aan te kloppen. MKB INFRA is een prachtige club, die past bij de Cumela familie. Wij hebben de intentie tot fusie goed met onze achterban besproken en zien dit als een mooie kans om ons als brancheorganisatie zo (nog) sterker te positioneren voor de grote uitdagingen waar we in Nederland momenteel voor staan.”

Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter/directeur van MKB INFRA:
“Met deze samenwerking verzekeren we de toekomstbestendigheid van de belangenbehartiging voor onze leden. Daarnaast vergroten we door deze aansluiting bij Cumela wederzijds het organisatorische netwerk met bedrijven, die in verschillende disciplines in de buitenruimte werkzaam zijn. Dat opent perspectieven voor de nabije toekomst waarin die buitenruimte meer integraal zal worden benaderd. Dat wil zeggen dat groen geen sluitpost meer is, maar een onderdeel moet worden van de infrastructurele inrichting in het belang van klimaatadaptief en omgevingsbewust bouwen. Een win-win-situatie dus, die ons nog beter in staat stelt om in te spelen op de behoeften van onze achterban.”

Leo de Boer, directeur van Cumela Nederland:
“Onze achterban staat voor grote maatschappelijke uitdagingen en kansen, wat een sterke positionering noodzakelijk maakt. In een versplinterde politieke omgeving, met een steeds groter wordend belang van Europa, moeten we ervoor zorgen dat de stem van onze leden gehoord blijft worden. Wij bouwen voort op het fundament dat is gelegd door de agrarische loonbedrijven en ontwikkelen ons tot een sterke speler in de wereld van Groen, Grond en Infra. Deze voorgenomen stap ondersteunt dat”

Hoe gaat het verder?
De komende maanden werken we alles verder uit en bereiden we de fusie voor. Dit betekent onder andere dat we gaan beslissen hoe een toekomstig ICT-systeem eruit moet gaan of de bestaande contributieregeling van Cumela moet worden aangepast of uitgebreid. En uiteraard komen er ook statutaire aanpassingen en administratieve aanpassingen op ons af.

We houden de leden van beide organisaties natuurlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen en belangrijke momenten. En bij MKB INFRA zal de bestaande klankbordgroep namens de leden meepraten en meedenken.

Samen met Cumela kijken we intussen uit naar een sterke toekomst waarin we onze gezamenlijke belangen nog beter kunnen behartigen.

Cumela en MKB INFRA hebben uiteraard ook de pers op de hoogte gebracht met dit persbericht.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05