Bijeenkomsten

Startdatum 25-09-2019 3:00 pm
Einddatum 25-09-2019 7:00 pm
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon Gratis
Infra Relatiedagen
Startdatum 04-02-2020
Einddatum 06-02-2020
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon Gratis
Workshop emissiearme en emissieloze brandstoffen - GEANNULEERD

De workshop over emissiearme en emissieloze brandstoffen zal worden gehouden op donderdag 17 september 14.00 te Veenendaal. (Inloop vanaf 13.30 uur). U kunt zich aanmelden bij het secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Dit uiteraard wel onder voorbehoud van de overheidsmaatregelen voor het Coronavirus die wij nauwgezet in de gaten houden. Deze workshop wordt u kosteloos aangeboden. 

Startdatum 17-09-2020 1:30 pm
Einddatum 17-09-2020 5:00 pm
Max. deelnemers 100
Prijs per persoon Gratis

Met ingang van 1 januari 2022 gaan Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf (waaronder het vroegere DGW&T) en ProRail van inschrijvers eisen dat zij beschikken over het certificaat behorende bij trede 2 van de Veiligheidsladder in Aanbestedingen (VIA).

De beoordeling geschiedt niet aan de hand van checklijsten, want het certificeringstraject is gericht op het veiligheidsgedrag. De omgang met ketenpartners is daar onderdeel van, zodat er ook in het geval van onderaanneming en combinatievorming van de partners verwacht wordt, dat ze voldoen aan de VIA trede 2. Bedrijven in de lagere omzetcategorieën of die geen risicovolle werkzaamheden uitvoeren, kunnen in veel gevallen volstaan met een intern beoordelingstraject, waarna er alleen nog maar een eindevaluatie door de certificerende instelling nodig is.

MKB INFRA organiseert op 9 november aanstaande een voorlichting via Microsoft Teams over de Veiligheidsladder, waarna u kunt afwegen of een certificeringstraject voor u van belang is en zo’n traject kunt gaan inplannen, voordat de certificerende instellingen vollopen met aanvragen.
Gabriël van der Velde van onze Commissie Duurzaamheid en Innovatie zal de voorlichting verzorgen en al uw vragen beantwoorden.

Voorafgaand aan deze voorlichting zal Alie Dijkstra van het secretariaat een korte presentatie geven van de zwaarwerkregeling die cao-partijen zijn overeengekomen om vervroegd uittreden te faciliteren.

Deze voorlichting zal worden verzorgd via Microsoft Teams en begint op 9 november aanstaande om 15.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waarna u kort voor de bijeenkomst de aanmeldinstructies tegemoet kunt zien. Uiteraard zijn er aan deze voorlichting geen kosten verbonden.

Startdatum 09-11-2020 3:30 pm
Einddatum 09-11-2020 5:30 pm
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon Gratis

Nu het zich laat aanzien dat de ontwikkelingen op gebied van het Coronavirus een traditionele bijeenkomst vooralsnog niet toelaten hebben wij besloten deze voorlichting op 19 november aanstaande vanaf 14 uur via Microsoft Teams te organiseren. U kunt zich hiervoor Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij het secretariaat, waarna u kort voor de bijeenkomst de aanmeldinstructies tegemoet kunt zien. Deze workshop wordt u kosteloos aangeboden.
 
De volgende bedrijven zullen voorlichting verzorgen over synthetische diesel (HVO), LNG, waterstof en elektriciteit.

HYGRO
HYGRO zet zich in om een koolstofvrije waterstofketen te ontwikkelen en beheren. Dat doen ze door samenwerking, integratie en optimalisatie, waarbij waarde ontstaat voor alle stakeholders in de keten. Deze keten laat eindgebruikers ervaren dat waterstof een duurzaam, veilig, hoogwaardig kwalitatief, betaalbaar en handig alternatief is.
 
HYGRO organiseert het dagelijks beheer van de waterstofketen door productie, distributie en afname continue op elkaar af te stemmen en te optimaliseren. Zodoende worden de kosten in de keten beheersbaar en wordt groene waterstof een betaalbare energiebron. Dit doet HYGRO met eigen ontwikkelde intelligente geïntegreerde turn-key oplossingen.
 
MOBIHY
MOBIHY realiseert waterstof elektrisch vrachtvervoer, van ontwerp tot en met het beheer en onderhoud van het voertuig gedurende de looptijd van het contract. Of dat nu 1 of 10 jaar is. Inclusief waterstof, infrastructuur, voertuig, service en onderhoud.
 
Een integrale aanpak, zowel technisch, economisch als maatschappelijk, van de gehele waarde keten van wind tot wiel, leidt tot nieuwe perspectieven die veel verder gaan dan “emissie vrij rijden”. Nieuwe technieken leiden tot nieuwe kansen in de bedrijfsvoering en bedrijfsmodellen. Transport en distributie op waterstof uit windenergie zal diesel gaan vervangen omdat het tot betere verdienmodellen leidt door de hele keten.
 
In samenwerking met HYGRO laat Mobihy een paar voorbeelden van lopende projecten zien. Aan bod komen o.a. het programma van eisen, de getallen en de uitdagingen.
 
Future Fuels Wholesale
Future Fuels Wholesale BV wil haar kennis en ervaring in het leveren en toepassen van hoogwaardige high-blends en pure biobrandstoffen van herwinbare bronnen, vermenigvuldigen door een unieke samenwerking met speciaal geselecteerde dealers en distributeurs, met als doel te komen tot een kwalitatief nationaal logistiek netwerk voor brandstoffen met toekomst.
 
Als Future Fuels Wholesale zijn wij constant op zoek naar dieselbrandstoffen die uitstekende kwaliteit combineren met duurzaamheid. Trots zijn wij op de ontwikkeling van o.a. onze Blauwe Diesel. Als wholesale leveren wij onze producten rechtstreeks aan onze dealers. Zij zorgen voor de distributie van onze duurzame dieselbrandstoffen aan bedrijven en overheid. Onze duurzame dieselbrandstoffen zijn inmiddels ook voor consumenten beschikbaar aan de pomp. De productnaam Blauwe Diesel 100 is gewijzigd in Neste MY Renewable Diesel™, de naam Blauwe Diesel 20-50 blijft behouden.
 
Neste MY Renewable Diesel is dé duurzame dieselbrandstof van dit moment. Future Fuels heeft het product de afgelopen jaren met succes in de markt gezet. Om in de toekomst aan de sterk groeiende vraag te kunnen blijven voldoen, wordt een intensievere samenwerking aangegaan met producent Neste. Dat heeft onder meer de naamswijziging van Blauwe Diesel 100 in Neste MY Renewable Diesel™ tot gevolg. De speciaal door Future Fuels voor de Nederlandse markt ontwikkelde Blauwe Diesel 20-50-producten (EN590 genormeerd) blijven onder de huidige naam verkrijgbaar. Voor zowel Neste MY Renewable Diesel™ als de Blauwe Diesel 20-50 blijft Future Fuels dé leverancier.
 
GP Groot brandstoffen en oliehandel
GP Groot is met ongeveer 900 medewerkers actief in drie marktsegmenten: afvalinzameling & recycling, brandstoffen & oliehandel en infra & engineering. De drie divisies vullen elkaar meer en meer aan in de kringloop van afval naar grondstoffen en energie. GP Groot brandstoffen en oliehandel is groothandelaar in brandstoffen en smeermiddelen. Zij leveren tankpasdiensten en zijn verantwoordelijk voor de exploitatie en bevoorrading van ruim 55 bemande en onbemande tankstations van de merkconcepten Argos, Total en NXT Mobility.
 
NXT Mobility is een initiatief van GP Groot brandstoffen en oliehandel. Het brandstoffen -en energieconcept NXT Mobility biedt kansen om de verkrijgbaarheid van minder milieubelastende brandstoffen te vergroten. NXT adviseert in minder milieubelastende brandstoffen en biedt deze aan op haar Energy Hubs. Denk hierbij aan: synthetische diesels (Blauwe Diesel en NesteMY), (bio)LNG, CNG, waterstof en laadoplossingen. Zakelijke klanten kunnen ook terecht bij NXT voor een laad -en tankpas

Startdatum 19-11-2020 2:00 pm
Einddatum 19-11-2020 4:00 pm
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon Gratis

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05