Bij de commissie Jong MKB INFRA staat het uitwisselen en overdragen van kennis tussen jonge ondernemers op velerlei gebied centraal, zowel op het punt van bedrijfsvoering, marketing als techniek. Te denken valt aan:

  • Het bedrijf als organisatorisch verband, dienstverlener in een bepaald werkgebied;
  • Marktomstandigheden en inspelen op marktveranderingen;
  • Technische kennis; vergaren en bijhouden;
  • Innovatief aanbesteden;
  • Onderlinge samenwerking.


De commissie staat open voor ondernemers tot maximaal 45 jaar. Dit leeftijdscriterium geldt ook voor de door de Commissie uit te nodigen ondernemers voor bijeenkomsten en evenementen.

De commissie Jong MKB INFRA bestaat uit:

  • Frans Beentjes (Gebr. Beentjes GWW)

  • Dennis Evenhuis (Van Gelder)

  • Erik van der Stoel (Roel van der Stoel)


Andere commissies binnen MKB INFRA

 

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05